Học sinh Ninh Thuận tiếp tục được nghỉ học từ 23/03/2020 đến khi được thông báo

Quảng Cáo www.ninhthuango.com/

Ứng dụng Đặt đồ ăn trực tuyến đầu tiên tại Ninh Thuận - #1 Giao hàng tận nơi dù chỉ 1 món

LINK CÀI ĐẶT APP TRÊN ĐIỆN THOẠI

Sáng ngày 19/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đồng ý với đề nghị của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học do dịch Covid-19. Cụ thể:
  • Đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên và học viên ở các bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn tỉnh nghỉ học từ 23/2/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại theo đề nghị của Giám đốc Sở GD & ĐT tại tờ trình số 599/TTr-SGDĐT ngày 17/3/2020.
 
  • Giao Giám đốc Sở GD&ĐT và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y Tế, tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở GD trên toàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành và triển khai tổ chức thực hiện việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp phát sinh dịch bệnh Covid-19 lây lan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, người đứng đầu ngành Giáo dục và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBNH tỉnh. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, giao Sở GD&ĐT chủ động báo cáo để đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Giao Sở GD&ĐT chủ động xây dựng cơ chế và biểu mẫu cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 của ngành GD phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành chung của ngành GD và UBND tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện từ các địa phương và các cơ sở GD, báo cáo cho UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày. Theo Công Văn UBNT Ninh Thuận    
Để lại bình luận của bạn cho bài viết này?
Bình luận
Name
Email