Thẻ: chống dịch

Chống dịch Covid-19: Túc trực ngày đêm giúp người cách ly

Sát cánh cùng nhân viên y tế, công an những thanh niên tình nguyện ngày đêm túc trực giúp người dân thôn Văn Lâm 3 vượt qua khó khăn trong thời gian cách ly để phòng, chống dịch Covid- 19. Sau khi có lệnh phong tỏa, hơn 50 thanh niên tình nguyện có mặt, túc trực giúp người dân ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) vượt qua khó khăn

Xem thêm