Nơi được mệnh danh thác trên biển ở Ninh Thuận

Nơi được mệnh danh thác trên biển ở Ninh Thuận

#Quizz Nơi được mệnh danh thác trên biển ở Ninh Thuận

1. Nơi nào ở Ninh Thuận được mệnh danh là "thác trên biển"?
2. Hang Rái nằm ở huyện nào của Ninh Thuận?
3. Vì sao gọi là Hang Rái?
4. Thềm san hô cổ ở Hang Rái có đặc điểm nào sau đây?
5. Đâu là vịnh biển nổi tiếng nằm gần Hang Rái?
6. Đâu là làng nho hút khách nằm gần Hang Rái?
7. Tên các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải có điểm chung là gì?
  • Đình Huy

    Đình Huy

    3 Tháng Mười Hai, 2020

    Chỉ một từ :Tuyệt !

Để lại bình luận của bạn cho bài viết này?
Bình luận
Name
Email