Bánh Canh

Bánh canh Bà Bốn

20.000 VNĐ

6h-23h Phan Rang
06:00–10:00/15:00–22:00 Phan Rang
6h-23h Phan Rang
Bánh Canh Bé – Ngô Gia Tự
HOT
12h-23h Phan Rang